Nutsonderwijs | de beste start voor later

Terug naar school

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Bij het woorden ouderbetrokkenheid en onderwijs denken de meeste ouders dan aan dat ze iets ‘moeten’ doen om te helpen op school. Verplicht voorlees- of overblijfmoeder zijn of mee ‘moeten’ op een schoolreisje. En dat is juist niet wat het alleen maar is. Wat is ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid is de mate…

Lees meer »
bnn-tvlab-studenten-zonder-geld

Tien gouden tips voor de arme student

Studenten hebben meestal weinig te besteden. Als in september 2015 de basisbeurs wordt afgeschaft, zullen studenten alleen maar armer worden. Het NIBUD , dat consumenten voorlicht over geld,  stelde tien gouden tips (PDF) op, speciaal voor studenten: Praat met je ouders over je financiële situatie en vraag ze om tips. Zet…

Lees meer »
studieschuld (1)

Je kind gaat studeren! En wie zal dat betalen?

Het lijkt nog een eind weg als je kind op de basisschool zit, maar voor je het weet krijg je er mee te maken: het hoger onderwijs. Dan wordt de vraag ‘hoe bekostig ik de studie van mijn kind’ actueel. Vanaf 1 september 2015 verandert de studiefinanciering ingrijpend.  Volgens een…

Lees meer »
bl

Geld nodig? Haal je neus uit de boeken!

Studeren is een dure bezigheid. Niet voor niets heeft vier op de vijf studenten in het hoger onderwijs inkomen uit arbeid. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. In 2012 verdienden deze studenten gemiddeld 440 euro per maand. Hbo’ers werkten iets vaker naast hun studie: 88…

Lees meer »
schoolplein

Wat is de beste school voor mijn kind?

Een vraag die elke ouder zich stelt, maar waar op het eerste gezicht oneindig veel antwoorden op mogelijk zijn. Vroeger werd deze keuze vooral bepaald op basis van de nabijheid van scholen in de directe woonomgeving. Tegenwoordig kijken ouders ook naar andere zaken, zoals bijvoorbeeld aandacht voor speciale wensen en…

Lees meer »
onderwijs-op-maat

Meer interesse in speciaal onderwijs

De afgelopen twintig jaar is het aantal kinderen dat speciaal onderwijs volgt flink toegenomen. Die conclusie kan worden getrokken op basis van cijfers die zijn gepresenteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Onderwijs. Momenteel telt het speciaal onderwijs in Nederland ruim 70.000 leerlingen. Aan…

Lees meer »

Voorzitter Scholengroep Den Haag Zuidwest per direct vervangen

Een vertrouwensbreuk met de Raad van Toezicht heeft ertoe geleid dat voorzitter Karel Bun met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden heeft moeten neerleggen. In een toelichting laat de Raad weten dat men niet correct door Bun is geïnformeerd over zijn nevenactiviteiten. In het Onderwijsblad werden deze nevenactiviteiten enige tijd geleden al…

Lees meer »
studieschuld

Studiefinanciering wordt definitief leenstelsel

Het hing al lang in de lucht, maar de knoop is dan nu echt doorgehakt: het leenstelsel zal definitief doorgevoerd worden. Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben hiervoor een akkoord kunnen sluiten met Groen Links en D66. Het nieuwe stelsel zal worden ingevoerd met ingang van 1 september 2015. Vanaf dan…

Lees meer »